Naši členové jsou rozděleni do jednotlivých družin.

V pondělí v Kolárově ulici (naproti České pošty) - klubovna FIT - se schází naši nejmladší členové v 16.30 - 18.00 hodin, chlapci z družiny Horský Koník a Mladý Vlk

V úterý také v Kolárově ulici - klubovna FIT v 17. - 19. hodin se schází kluci starších z družin Skalní Orel a Královský Lev.

V úterý ve stejný čas 17:00 - 19:00, ale v klubovně na Božetěchově 2a , se schází naše nejstarší družina Akichitů.

Veškerou činnost oddílu řídí vedení Hvězdy Severu.

Přijatí členové jsou ti, kteří složili Přijímací zkoušku a alespoň padesát procent členů se poté vyjádřilo pro jejich přijetí - nezdá se to, ale ne každý má to štěstí hned napoprvé!