Jan Kirchner - Žán

  • Hodnost: Otančanka
  • Oddílová funkce: Pomocník akcí
  • Počet let v oddílu: 17
  • Činy: Přijat na 4. Poradním ohni 100% hlasování všech zúčasněných členů, držitel (třetí stupeň)

Akce s oddílem:

Tábor Řeky 2010, Tábor Zlaté horečky 2008, Tábor Naděje 2007, Tábor Krvavého deště 2006, Tábor na Zlatém ostrově 2004

Přijímací zkouška
Cesta Země
Cesta Vody
Cesta Vzduchu
Cesta Ohně
Výzvy
Mistrovství

Cestovatel UčitelMistr

8. duben 2012 - Putuj podél řeky 50 km. (Cestu nemusíš vykonat v jednom dni).
8. duben 2012 - Dokaž se zorientovat podle přírodních jevů (hvězdy, mraveniště, pařez…).
8. duben 2012 - Podnikni celodenní výlet na kole a podej o něm zprávu.
8. duben 2012 - Nacestuj autobusem do 12-ti let 150, 13-15 let 300 a 16 a více let 450 na výpravách.
8. duben 2012 - Předveď 30 kvalitních snímků z cest, nebo dokumentuj fotograficky s popisky (alespoň 15 fotografií) vícedenní putování.
8. duben 2012 - Prokaž, že znáš 12 let 30, 13 let 35, 14 let 40, 15 a více let - 50 značek užívaných na turistických mapách.
8. duben 2012 - Ujdi na výpravách do 12-ti let 100, 13-15 let 150 a 16 a více let 200 km.
20. říjen 2011 - Orientuj se ve vlakovém jízdním řádu.

Cyklista

8. duben 2012 - Ujeď po zadním kole 4 m, aniž se dotkneš nohou země.
8. duben 2012 - Podnikni sám nebo s kamarádem dva výlety na kole a podej o nich zprávu formou zápisu na papír A5.
8. duben 2012 - Znej dopravní značky.
8. duben 2012 - Proveď nouzovou opravu duše.

Modelář

29. březen 2012 - Vyřež a správně označ hrací kostku.