Va-Bše syntaxe je nějaká divná bl-Bízko 'ORDER BY date DESC LIMIT 1' na řádku 1