Alexandr Musil

  • Hodnost: Hledač Cesty
  • Počet let v oddílu: 0

Akce s oddílem:

3. Příměstský tábor (9.-13.8.), 23. letní tábor oddílu - povinná (3.-17.7.), Závěrečný slavnostní oheň (28.-30.5.), Jungle park - nepovinná (15.5.), Zahajovací akce v Chýši - předplacená (2.-4.10.)