Pavel Kříž - Šajen

  • Hodnost: Ipuza
  • Oddílová funkce: Vedoucí družiny Horský Koník
  • Počet let v oddílu: 10
  • Činy: Držitel žlutého kvítku
    Odborné vzdělání: Zdravotník zotavovacích akcí

Akce s oddílem:

Zahajovací akce v Chýši - předplacená (2.-4.10.), Klanovky 2020, 22. Letní tábor Bahna 2020, 27.-28.6.2020 - Stavěčka tábora s rodiči (nepovinná) , 7.-9.2. 2020 - Víkendovka (předplacená) , 11.1.2020 - Běh okolo Silůvek (předplacená) , 23.11. - Bazén s mistrovství Plavec (nepovinná) , 9.11. - Pokladovka na hrad Blansek (předplacená) , 27.-29.9. - Zahajovací akce Opatov (předplacená) , 29. 6. - 13. 7. 2019 - 21. letní tábor v týpí , 22. 6. - Brigáda na tábořišti - STAVĚČKA , 31. 5. -2. 6. 2019 - 64. sněm u Supa (placená) , 3. - 5. 5. - Sjíždění Salzy (nepovinná), 30. 4. - Pálení čarodějnic (akce pro všechny), 8. - 10. 3. 2019 - Adaptační kurz - (megapovinné), 23. 2. - Kovbojský turnaj BANG (nepovinná) , 20. - 21. 10. - Puťák pro mladší i starší (nepovinná), 13. 10. Paintball ve Zvoli pro Akichity a vedení , 21 - 23. 9.2018 - Víkend v Opatově (placená) , 1. - 14. 7. Letní tábor oddílu 2018, 13.-15.10. - Sněm ČMVR (předplacená) , 7. 10. - Orientační závod Shawnee , Oddílová voda 2017, 1. – 14. 7. - Letní tábor ve Sp. Zemi , 2. – 4. 6. - 57. sněm na SUPU - předplacená , 5. – 7. 5. - Rakouská Salza - pro lvi a starší , 22. 4. - Jungle Park - nepovinná , 3. - 5. 3. - 56. sněm v Opatově - předplacená , 25. 2. - Clanová výprava - předplacená, 14.1. Zimní stopou okolo Silůvek - nepovinná, 16.-18.12. - Vánoční nadílka v Chýši - předplacená , 3.12. - Výroba dárečků v klub. - nepovinná , 12.11. - Tématická jednodeňka - předplacená , Oddílová voda (1.-5.8.) - nepovinná , Předtáborová brigáda (25.6.) - nepovinná , Pětiboj (7.5.) - předplacená akce, Oslava 20. výročí (15.-17.4.) - předplacená akce, Ohnivecký kurz - (11.-13.3.) - Akichitové, Vánoční nadílka v Chýši (11.-13.12.) - Povinná , 51. sněm na ČMVR (27.-29.11.) - Povinná, Jungle park (25.10.) - Nepovinná, 20. letní tábor oddílu ve Spálené zemi (27. 6. - 11. 7.), Zakončovací dvoudenní akce (6.-7.6.) , 48. sněm v Chýši (6. - 8. 2.), Sáňkovací výprava (24. 1.), Orientační běh v Silůvkách (10. 1.), Vánoční nadílka oddílu (19.12.), Výprava do továrny DIANA (6. 12.), 47. sněm oddílu na ČMVR (21. - 23. 11.), Výprava na Stránskou skálu (9. 11.), Dobývání hradu v Zatáčce (18. 10.), Branný závod v Zábřehu (4. 10.) , Zahajovací akce oddílu do Opatova (19. - 21. 9.), 15. Letní tábor (5.-19.7.) - předplacená, Předtáborová brigáda (28.6.) - pomocná akce, 46. sněm oddílu (15.6.) - předplacená, Oddílová cyklovýprava (24.5.) - předplacená, Sjíždění řeky (9.-11.5.) - dobrovolná , Dobývání hradu (26.4.) - předplacená, Víkendová dobrovolná akce (sobota 12.4.) , Jarní tábor s Hvězdou Severu (17. - 21. 2. 2014), 11.1.2014 (sobota) - Orientační závod Silůvky , Pátek 20. 12. (pátek) - Vánoční nadílka oddílu, 7. 12. (sobota) - Mikulášský koš plný sladkostí, 23.11. (sobota) - Pátračka - Jeskyně Pekárna a Švédův stůl , 44. Sněm na ČMVR, Povinná výprava - 20.-22. září (pá-ne) Zahajovací akce do chalupy Chýše

Přijímací zkouška
27. březen 2011 - Příroda
27. březen 2011 - Klubovna
10. prosinec 2010 - Sport
8. prosinec 2010 - Civilizace
Cesta Země
6. prosinec 2013 - Buď připraven
18. září 2011 - Zručnost
Cesta Vody
Cesta Vzduchu
Cesta Ohně
Výzvy
9. srpen 2017 - Skoč do vody ze 7 metrů
5. červen 2011 - dokonale ovládej GPS
12. únor 2011 - putuj k moři a vykoupej se v něm
Mistrovství

*Mimořádné mistrovství: Malý ŠTÍT HVĚZDY SEVERU (Condor) UčitelMistr

9. srpen 2017 - Zajisti a zorganizuj propagaci klubu, oddílu, či Bobří stopy
9. srpen 2017 - Pomocí letáků, kronik, náborů apod. Tato činnost musí zajistit alespoň jednoho nováčka.
9. srpen 2017 - Buď držitelem Žlutého kvítku či prvního stupně Březového lísku.
9. srpen 2017 - Prokaž dokonalou znalost Zákoníku Hvězdy Severu.
19. srpen 2016 - Buď nejméně třikrát Mužem sněmu nebo tři BOMS veď
19. srpen 2016 - Slož slib Hvězdy Severu.
19. srpen 2016 - Veď dva roky clan (družinu).
6. prosinec 2013 - Umísti se na prvních pěti místech v celoročním bodování.
6. prosinec 2013 - Buď nejméně třikrát Mužem sněmu nebo tři BOMS veď
6. prosinec 2013 - Dosáhni hodnosti nejméně Ranger.

*Mimořádné mistrovství: Velký ŠTÍT HVĚZDY SEVERU (Condor)

19. srpen 2016 - Dosáhni hodnosti Wakišaka.
19. srpen 2016 - Buď nejméně pět let činným a platným členem Hvězdy Severu.

*Mimořádné mistrovství: ZKOUŠKA SILNÉ VŮLE (Čáp)

19. srpen 2016 - Vydrž bez hlesu šlehnutí kopřivou po zádech.
19. srpen 2016 - Dvě hodiny nepromluv ani slovo, ani nevytvoř jiný zvuk ústy.
5. červen 2011 - Sněz oloupaný citrón.

Atlet

27. březen 2011 - Vytrvalostní běh
27. březen 2011 - Skok z místa.
13. leden 2011 - Udělej předklon hluboký tak, že špičky tvých prstů jsou 10 cm pod úrovní chodidel.

Botanik

5. červen 2011 - Znej 4 druhy obilí.

Cestovatel

5. březen 2013 - Orientuj se ve vlakovém jízdním řádu.

Desetibojař

11. říjen 2011 - Udělej: 11 a méně let - 35, 12 let – 40, 13 let – 50, 14 let a více let – 65 dřepů za minutu.

Družina jako tým

19. srpen 2016 - Zůčastním se svou družinou orientačního závodu v Silůvkách.

Etik UčitelMistr

19. srpen 2016 - Zná základní pravidla při stolování: doma a na výpravách.
19. srpen 2016 - Umí jednat vhodným způsobem s učiteli při náborech ve škole nebo při vyřizování jakýchkoli záležitostí.
19. srpen 2016 - Umí se postarat o návštěvníka z cizí země.
19. srpen 2016 - Umí uvítat hosty doma, v klubovně i na táboře.
19. srpen 2016 - Zná alespoň čtyři společenské hry pro děti a umí zabavit družinu na hodinu.
19. srpen 2016 - Po veškerém jídle umyje po sobě svoje nádobí (doma, na výpravě, v klubovně)
19. srpen 2016 - Zná základní pravidla společenského chování a odpovídajícím způsobem jedná v RODINĚ, ODDÍLE a ve SPOLEČNOSTI.
19. srpen 2016 - Na výpravách má své osobní věci vždy v pořádku, uklizené a srovnané.

Fotograf

11. říjen 2011 - Dokáže na počítači vypracovat prezentaci z vlastních fotografií.
18. září 2011 - Umí fotografovat s: automatickým i ručním fotoaparátem.
18. září 2011 - Má vlastní nebo půjčený přístroj a dovede ho použít.

Herník

19. srpen 2016 - Účastní se:jednoho letního tábora, jednoho dobívání, jednoho sjíždění řeky 6ti víkendových akcí a 5ti jednodeních akcí.
19. srpen 2016 - Veď úplně celou schůzku.

Horal

18. září 2011 - Nachoď celkem 100 km po horách nad 1000 m.
18. září 2011 - Navštiv horolezeckou stěnu nebo slaň alespoň osmimetrovou skalku

Hudebník

21. květen 2013 - Hraj na hudební nástroj - flétnu
13. leden 2011 - Hraj na nějaký hudební nástroj (za každý si započítej jeden splněný úkol).

Hvězdář UčitelMistr

23. září 2018 - Orientuj se v přírodě podle hvězd a souhvězdí.
23. září 2018 - Znej naši planetární soustavu.
23. září 2018 - Znej naši planetární soustavu.
19. srpen 2016 - Orientuj se v přírodě podle hvězd a souhvězdí.
19. srpen 2016 - Vysvětli pojmy: asteroid, meteorit, meteoroid, meteor.
19. srpen 2016 - Urči podle hvězd a Měsíce kolik je hodin.
19. srpen 2016 - Pozoruj na obloze meteorický roj (Perseid, Leonid…)
19. srpen 2016 - Ke třem souhvězdím vypravuj báji
19. srpen 2016 - Vysvětli zatmění slunce a měsíce.
19. srpen 2016 - Popiš ostatním vznik a zánik hvězd.
19. srpen 2016 - Urči 20 souhvězdí.
19. srpen 2016 - Znej naši planetární soustavu.
18. září 2011 - Znej naši planetární soustavu.

Klubař

11. říjen 2011 - Zúčastni se třech velkých výpravy oddílu (putováni, řeky, celotýdenní akce, tábor)
18. září 2011 - Buď 1. v bodování v nějakém měsíci.
18. září 2011 - Dosáhni ve 3 měsících, které nemusí být po sobě, 100% docházky.

Kuchař

11. říjen 2011 - Uvař do 12-ti let - 5 druhů, 13 a více let - 10 druhů jídel.

Modelář Učitel

19. srpen 2016 - Vyrobí jednoduchý model ze stavebnice
19. srpen 2016 - Navštíví technické muzeum
19. srpen 2016 - Vyřež a správně označ hrací kostku.
5. březen 2013 - Připrav alespoň jednoho člena ke splnění tohoto Mistrovství
5. březen 2013 - Zná nejčastěji používané pomůcky při výrobě modelů
5. březen 2013 - Vyrob pět modelů z papíru (origami).

Plavec UčitelMistr

12. říjen 2011 - Uplav 100m za: 10 let a níže – uplav, 11 let 4:30 min, 12 let 3:30min, 13 let 2:45, 14 let 2:15, 15 a více let 2 min.
12. říjen 2011 - Vynes předmět z hloubky: do 13-ti let dvou, od 14-ti let tří metrů.
18. září 2011 - Uplav pod vodou: 10 a níže 3m, 11 let 5 m, 12 let 10m, 13-14 let 15m, 15 let a výše 20m.
18. září 2011 - Předveď 3 plavecké styly, každý alespoň na 50m.
18. září 2011 - Skoč oblečený do vody, vyseč se na hloubce a uplav daný limit.
18. září 2011 - Uplav 50m jen rukama, poté 50m jen nohama.
5. červen 2011 - Potop se na dobu: 10 a níže let 20s, 11 let 25s, 12 let 30s, 13-14 let 45s, 15 a více let 60s.
29. květen 2011 - Šlapej vodu: pod 10 let 15 sec, 10 let 30 sec, 11 let 1, 12-ti let 2, 13-14 let 3 a 15 a více let 4 min.

Praktický život UčitelMistr

19. srpen 2016 - Vyplň si na třetí straně zápisníku všechny povinné údaje.
19. srpen 2016 - Vybarvi si titulní stránku zápisníku
19. srpen 2016 - Bez dohledu dospělého dojedu na určité místo pomocí veřejné dopravy
19. srpen 2016 - Vezmu si doma na starost po dva měsíce nějakou pravidelnou práci (vynést myčku, umýt nádobí, vynést koš, ustlat postel…)
19. srpen 2016 - Dokážu si ušetřit na věc, kterou si chci koupit
19. srpen 2016 - Podle seznamu zajistím větší nákup domů, nebo pro oddíl
19. srpen 2016 - Pošlu balík nebo doporučený dopis poštou.
20. leden 2011 - Přelep si ho průhlednou lepící páskou
20. leden 2011 - Vybarvi si titulní stránku zápisníku
13. leden 2011 - Vyplň si na třetí straně zápisníku všechny povinné údaje.

Programátor UčitelMistr

5. březen 2013 - Umí pracovat s některým kreslícím programem
5. březen 2013 - Umí pracovat se soubory a adresáři (vytvořit, kopírovat, odstranit, přejmenovat, prohlížet, obnovit aj.)
5. březen 2013 - Zná nebezpečí počítačových virů, jejich druhy. Jak se šíří a jak se proti nim chránit.
5. březen 2013 - Víc co je operační systém, umí se orientovat v některém OS (ms-dos, windows).
5. březen 2013 - Vysvětli rozdíl mezi HW a SW.
5. březen 2013 - Umí pracovat s textovými editory (poznámkový blok, Word), zná základy práce s tabulkovým programem (Excel).
5. březen 2013 - Zná princip funkce počítače. Ví co jsou vstupní a výstupní zařízení a umí je stručně popsat. (HW).
18. září 2011 - Umí spustit počítač, spustit libovolný program, restartovat počítač, ukončit práci. Umí pracovat s myší a klávesnicí.

Silák - Kwasind

11. únor 2011 - Vysekej sekerou díru v ledu a ponoř se.

Sprinter

13. leden 2011 - Proběhni tempovým během trať o 5 stanovištích (Lze nahradit orietovým během - Silůvky)

Stopař

5. červen 2011 - Poznej hlasy alespoň 5 zvířat

Táborník

18. září 2011 - Připrav sám bez nádobí chutné maso a přílohu.

Tříletá služba

9. srpen 2017 - Připrav tři nováčky k přijetí na Poradním ohni.
9. srpen 2017 - Dosáhl hodnosti Tawašin (pomocník).
9. srpen 2017 - V deseti měsících, které nemusí jít po sobě, nevynechej jedinou akci svého oddílu.
9. srpen 2017 - Zúčastni se dvou letních a jednoho zimního tábora nebo tří letních táborů
9. srpen 2017 - Zúčastni se nejméně deseti Poradních ohňů.
9. srpen 2017 - Buď nejméně tři roky aktivním a platným členem Hvězdy Severu.

Vodák

18. září 2011 - Vyjeď sám na hloubku, vyskoč z lodě a vlez do ní zpět tak, aniž bys nabral vodu. Poté (od 15-ti let) na houbce vylij ze zatopeného člunu vodu.

Vytrvalec

18. září 2011 - Na táboře nevynechej rozcvičku (když máš službu – jednu můžeš vynechat)

Zoolog UčitelMistr

19. srpen 2016 - Poznej po zvuku 5 našich savců.
19. srpen 2016 - Zhotov sbírku 17 fotografií nebo kreseb zvířat.
19. srpen 2016 - Měj své domácí zvíře a dobře se o něj starej.
19. srpen 2016 - Navštiv 2 zoologické zahrady
5. březen 2013 - Urči 50 savců.
13. leden 2011 - Navštiv 2 zoologické zahrady

Železničář Učitel

5. červen 2011 - Orientuj se v elektronických jízdních řádech (internet, informační panely)
5. červen 2011 - Vysvětli proč průvodčí stojí ve dveřích když vlak zastavuje nebo projíždí stanicí.
5. červen 2011 - Pořiď si suvenýr od ČD.
5. červen 2011 - Vysvětli tyto znáčky: SC, EC, IC, Ex, R, Sp, Os, EN, ICE.
5. červen 2011 - Orientuj se ve vlakovém jízdním řádu.
20. leden 2011 - Znej 10 druhů lokomotiv a vlaků.
13. leden 2011 - Projeď se parní lokomotivou.