Marek Jantač - Pařka

  • Hodnost: Ksapa
  • Oddílová funkce: Pomocník akcí
  • Počet let v oddílu: 18
  • Činy: Držitel (čtvrtý stupeň),
    Odborné vzdělání: Zkouška vedoucí oddílu, Zkouška hlavního vedoucího tábora, Zdravotník zotavovacích akcí.

Akce s oddílem:

7. - 9. 12. 2018 - Vánoční nadílka (placená), Předtáborová brigáda (25.6.) - nepovinná , Oslava 20. výročí (15.-17.4.) - předplacená akce, 20. letní tábor oddílu ve Spálené zemi (27. 6. - 11. 7.), Předtáborová brigáda (20. 6.) , Titul o Mistra kuchaře, 15. Letní tábor (5.-19.7.) - předplacená, Předtáborová brigáda (28.6.) - pomocná akce, Oddílová cyklovýprava (24.5.) - předplacená, Orienťák na Libochůvce, Expedice Europapark 2011, Salza 2011, Tábor Řeky 2010, Tábor Překvapení 2009, Tábor Zlaté horečky 2008, Vltava 2007, Vltava 2006, Otava 2006, Tábor Spadlého týpí 2005, Hron 2005, Vltava 2005, Tábor na Zlatém ostrově 2004, Tábor na Libochowce 2003

Přijímací zkouška
10. březen 2009 - Sport
10. březen 2009 - Příroda
10. březen 2009 - Klubovna
10. březen 2009 - Civilizace
Cesta Země
Cesta Vody
Cesta Vzduchu
Cesta Ohně
21. únor 2010 - Poznávání přírody
Výzvy
Mistrovství

Cestovatel UčitelMistr

27. srpen 2009 - Připrav alespoň jednoho člena ke splnění tohoto Mistrovství.
21. květen 2009 - Podnikni celodenní výlet na kole a podej o něm zprávu.
21. květen 2009 - Ujdi za den do 12-ti let 25, 13-15let 30 a 16 a více let 35 km.
21. květen 2009 - Nacestuj autobusem do 12-ti let 150, 13-15 let 300 a 16 a více let 450 na výpravách.
21. květen 2009 - Nacestuj vlakem do 12-ti let 500, 13-15 let 750 a 16 a více let 1000 km na výpravách.
21. květen 2009 - Prokaž, že znáš 12 let 30, 13 let 35, 14 let 40, 15 a více let - 50 značek užívaných na turistických mapách.
21. květen 2009 - Ujdi na výpravách do 12-ti let 100, 13-15 let 150 a 16 a více let 200 km.
21. květen 2009 - Orientuj se ve vlakovém jízdním řádu.

Cyklista UčitelMistr

21. květen 2009 - Připrav alespoň jednoho člena ke splnění tohoto Mistrovství
21. květen 2009 - Přejeď tzv.houpačku – prkno dlouhé 4 m. a široké 15 cm, podložené uprostřed ve výšce 20 cm, aniž bys z něho sjel.
21. květen 2009 - Projeď na kole alespoň 3 našich pohoří s trasou nad 20 km. Pohoří které jsi projel si zaznamenej.
21. květen 2009 - Podnikni sám nebo s kamarádem dva výlety na kole a podej o nich zprávu formou zápisu na papír A5.
21. květen 2009 - Podnikni celodenní túru na kole: 14 let- po 3, 15 a více let – po 5 krajích ČR.
21. květen 2009 - Ujeď na kole za 15 minut na rovině 7 km.
21. květen 2009 - Znej dopravní předpisy.
21. květen 2009 - Splň podmínku L – 53 (první pomoc)
21. květen 2009 - Proveď nouzovou opravu duše.
13. březen 2009 - Znej dopravní značky.

Etik

20. únor 2010 - Umí uvítat hosty doma, v klubovně i na táboře.
20. únor 2010 - Po veškerém jídle umyje po sobě svoje nádobí (doma, na výpravě, v klubovně)
20. únor 2010 - Zná základní pravidla společenského chování a odpovídajícím způsobem jedná v RODINĚ, ODDÍLE a ve SPOLEČNOSTI.
21. květen 2009 - Zná alespoň čtyři společenské hry pro děti a umí zabavit družinu na hodinu.
21. květen 2009 - Na výpravách má své osobní věci vždy v pořádku, uklizené a srovnané.

Fotograf UčitelMistr

20. únor 2010 - Navštíví výstavu s fotografickou tématikou.
20. únor 2010 - Zachytí fotografiemi alespoň čtvrt roku činnosti oddílu
20. únor 2010 - Z vyvolaného filmu zhotoví 5 kvalitních fotek.
20. únor 2010 - Umí fotografovat s: automatickým i ručním fotoaparátem.
20. únor 2010 - Zná zásady správné kompozice snímků.
20. únor 2010 - Zná principy snímání i měření expozice.
20. únor 2010 - Dokáže na počítači vypracovat prezentaci z vlastních fotografií.
20. únor 2010 - Zachytí fotografiemi alespoň čtvrt roku činnosti oddílu.
20. únor 2010 - Předloží alespoň 30 snímků z akčními záběry z výprav.
20. únor 2010 - Má vlastní nebo půjčený přístroj a dovede ho použít.
20. únor 2010 - Přečte si knižní fotografickou příručku

Horal

24. duben 2013 - Vystup na vrchol nad 2000 m.
24. květen 2009 - Slaňuj alespoň osmimetrovou skálu.
24. květen 2009 - Navštiv horolezeckou stěnu nebo slaň alespoň osmimetrovou skalku
24. květen 2009 - Vysvětli tyto pojmy: mačky, cepíny, lezečky, statické lano, karabiny, očko, sedák.

Hvězdář

24. květen 2009 - Vysvětli pojmy: asteroid, meteorit, meteoroid, meteor.
24. květen 2009 - Zhotov na táboře sluneční hodiny, které budou správně ukazovat.
24. květen 2009 - Vysvětli zatmění slunce a měsíce.

Indiánský řemeslník

24. květen 2009 - Vyrob z kůže ozdobný obal na nůž nebo sekeru, ozdob ho korálky apod.
24. květen 2009 - Splň JEDNU z těchto podmínek: vyrob si indiánský korálkový stav a ušij si na něm korálkový pásek, vykorálkuj rozetu s alespoň pěti kruhy, vykorálkuj pás alespoň 3x20 cm.

Klubař UčitelMistr

20. únor 2010 - Alespoň po dva měsíce se starej v klubovně o oznamovatel své družiny.
20. únor 2010 - Prokaž znalost 50-ti her, polovinu z nich prakticky předveď.
20. únor 2010 - Připrav Chompátek nebo celou schůzku
21. květen 2009 - Alespoň po dva měsíce se starej v klubovně o oznamovatel svého klanu.
21. květen 2009 - Uspořádej nebo se aktivně zúčastni přípravy celodenního programu nejen pro náš klub.
21. květen 2009 - Přemáhej po měsíc svoji největší slabost.
21. květen 2009 - Po 2 měsíce choď do klubovny i mimo schůzky a povinné akce.
21. květen 2009 - Připrav někoho ke splnění Přijímací zkoušky.
21. květen 2009 - Buď 1. v bodování v nějakém měsíci.
21. květen 2009 - Pořiď si kroj a nos ho na sobě na výpravách a jiných větších akcích svého klubu.
21. květen 2009 - Dosáhni ve 3 měsících, které nemusí být po sobě, 100% docházky.
21. květen 2009 - Připrav Chompátek
21. květen 2009 - Zúčastni se třech velkých výpravy oddílu (putováni, řeky, celotýdenní akce, tábor)
21. květen 2009 - Vyprávěj 5 dobrých povídek při různých příležitostech, každou alespoň 10 min dlouhou.
21. květen 2009 - Připrav si program na schůzku.

Kuchař

24. květen 2009 - Upeč 5 placek, které nahradí chléb, např. indiánské placky.
24. květen 2009 - Ulov rybu na vlastnoručně vyrobeném prutu (vlasec, olůvka apod. smíš zakoupit).
24. květen 2009 - Do deseti minut od zažehnutí zápalky uvař dobrý čaj z alespoň pěti přísad, které sám v přírodě nasbíráš.
24. květen 2009 - Udělej dobré ohniště z kamenů, dřeva nebo hlíny.

Modelář Učitel

20. únor 2010 - Vyrobí jednoduchý model ze stavebnice
20. únor 2010 - Z přírodního materiálu zhotov jeden model (stan, týpí, domek...)
20. únor 2010 - Vyřež a správně označ hrací kostku.
24. květen 2009 - Znej 10 druhů ohnišť, tři druhy vybuduj skutečně, další jako modely.
24. květen 2009 - Navštíví technické muzeum

Obránce

24. květen 2009 - Zabij 3 mouchy (nebo komáry). Ukaž zápisky

Ochranář

24. květen 2009 - Navštiv jeden NP a šest CHKO.
24. květen 2009 - Znej systém ochrany přírody u nás.

Plavec UčitelMistr

20. únor 2010 - Potop se na dobu: 10 a níže let 20s, 11 let 25s, 12 let 30s, 13-14 let 45s, 15 a více let 60s.
20. únor 2010 - Uplav pod vodou: 10 a níže 3m, 11 let 5 m, 12 let 10m, 13-14 let 15m, 15 let a výše 20m.
20. únor 2010 - Šlapej vodu: pod 10 let 15 sec, 10 let 30 sec, 11 let 1, 12-ti let 2, 13-14 let 3 a 15 a více let 4 min.
20. únor 2010 - Uplav 50m jen rukama, poté 50m jen nohama.
24. květen 2009 - Uplav 1km bez zastávky.
24. květen 2009 - Potop se na dobu: 12 let 30, 13-14 let 45, 15 a více let 60s.
24. květen 2009 - Šlapej vodu: do 12-ti let 2, 13-14 let 3 a 15 a více let 4 min.
24. květen 2009 - Předveď 3 plavecké styly, každý alespoň na 50m.
24. květen 2009 - Vynes předmět z hloubky: do 13-ti let dvou, od 14-ti let tří metrů.
24. květen 2009 - Uplav 30 m (do 10 let), uplav 20 m rukama, poté 20 m nohama (11 – 12 let), uplav 50m jen rukama, poté 50m jen nohama (od 13 let)

Praktický život

20. únor 2010 - Přelep si ho průhlednou lepící páskou
20. únor 2010 - Vyplň si na třetí straně zápisníku všechny povinné údaje.
20. únor 2010 - Vybarvi si titulní stránku zápisníku

Programátor UčitelMistr

27. srpen 2009 - Připrav alespoň jednoho člena ke splnění tohoto Mistrovství
24. květen 2009 - Umí ovládat tiskárnu, tisknout z jednotlivých
24. květen 2009 - Zná oddílové webové stránky Hvězdy Severu, SPJF, A-TOMu a aktivně je navštěvuje.
24. květen 2009 - Umí pracovat s některým kreslícím programem
24. květen 2009 - Umí pracovat se soubory a adresáři (vytvořit, kopírovat, odstranit, přejmenovat, prohlížet, obnovit aj.)
24. květen 2009 - Víc co je operační systém, umí se orientovat v některém OS (ms-dos, windows).
24. květen 2009 - Vysvětli rozdíl mezi HW a SW.
24. květen 2009 - Umí pracovat s textovými editory (poznámkový blok, Word), zná základy práce s tabulkovým programem (Excel).
24. květen 2009 - Zná princip funkce počítače. Ví co jsou vstupní a výstupní zařízení a umí je stručně popsat. (HW).
24. květen 2009 - Umí spustit počítač, spustit libovolný program, restartovat počítač, ukončit práci. Umí pracovat s myší a klávesnicí.

Rybář UčitelMistr

21. květen 2009 - Znej alespoň 4 způsoby lovu ryb. A u každého z nich popiš, jak funguje.
21. květen 2009 - Spoj 2 vlasce rybářským uzlem, aniž by se při zatížení rozvázal.
21. květen 2009 - Znej co je to: boilis, třpytka, twistr, krmítko, splávek a policajt.
21. květen 2009 - Nauč se nahazovat. Ze vzdálenosti 15 m se stref do kruhu o průměru 2 metry. Máš 5 pokusů, z toho se tref alespoň dvakrát.
21. květen 2009 - Nauč se 2 uzly pro uvázání háčku s očkem a 1 druh uzlu pro uvázání háčku s lopatkou.
21. květen 2009 - Nahoď s 50 gramovým olovem do vzdálenosti 45 metrů.
21. květen 2009 - Znej ohrožené druhy ryb a pověz něco o nich.
21. květen 2009 - Ovládej znalost rybářského řádu.
21. květen 2009 - Chytni za rok nejméně 3 ryby.
21. květen 2009 - Správně vyvaž rybářskou udici na plavanou.
21. květen 2009 - Nauč se alespoň 12 druhů ryb.
21. květen 2009 - Popiš správně části navijáku, prutu a znej, k čemu slouží. Znej základní rybářskou výbavu.

Stavitel tábořiště

24. květen 2009 - Postav alespoň jeden Slavnostní oheň
24. květen 2009 - Veď stavbu tý-pí se dvěma pomocníky.

Tříletá služba

24. květen 2009 - Splň podmínku absolutního Stovkaře.
24. květen 2009 - Připrav tři nováčky k přijetí na Poradním ohni.
24. květen 2009 - V deseti měsících, které nemusí jít po sobě, nevynechej jedinou akci svého oddílu.
24. květen 2009 - Zúčastni se dvou letních a jednoho zimního tábora nebo tří letních táborů
24. květen 2009 - Zúčastni se nejméně deseti Poradních ohňů.
24. květen 2009 - Buď nejméně tři roky aktivním a platným členem Hvězdy Severu.

Vodák UčitelMistr

20. únor 2010 - Postav jakékoliv plavidlo (např. vor) po jednu osobu.
20. únor 2010 - Ovládej pádlování
24. květen 2009 - Ujeď 125 km za 5 dní, mimoto sjeď 3 řeky.
24. květen 2009 - Vyjeď sám na hloubku, vyskoč z lodě a vlez do ní zpět tak, aniž bys nabral vodu. Poté (od 15-ti let) na houbce vylij ze zatopeného člunu vodu.
24. květen 2009 - Ve dvojici na oleji v kánoi ujeď 1,5 km za: 12 let 16, 13-14 let 15, 15 let 14 a 16 a více let 13 min.
24. květen 2009 - Vyrob pádlo nebo veslo.
24. květen 2009 - Nauč někoho jezdit na lodi.
24. květen 2009 - Najeď na lodi: do 13-ti let 150 km, od 14-ti let 300 km.
24. květen 2009 - Ovládej pádlování, veslování, kormidlování.
24. květen 2009 - Doveď používat vodáckou mapu a průvodce.
24. květen 2009 - Řiď člun i šlajsnou, znej prakticky způsoby její překonání.

Výtvarník

24. květen 2009 - Vyrob razítko z gumy či linolea.

Zálesák UčitelMistr

20. únor 2010 - Postav 2x stan, když je to potřeba.
20. únor 2010 - Vybuduj dobré tábořiště na jednu noc (výběr místa, stavba ohniště, zásoba dřeva, popř. i stavba přístřešku).
20. únor 2010 - Putuj alespoň 5 dní pešky, na lodi či na koni apod., vždy spi pod širákem (tzn. i přístřešek).
20. únor 2010 - Znej, jak se chovat při bouřce.
20. únor 2010 - Postav iglů
20. únor 2010 - Foto-dokumentuj vícedenní výpravu oddílu.
20. únor 2010 - Třemi zápalkami zapal oheň ve vánici na sněhu, nachystej si sám i zásobu dřeva.
24. květen 2009 - Postav 8x přístřešek nebo 24x stan (3 stany = 1 přístřešek) když to je potřeba.
24. květen 2009 - Přespi 30 nocí pod širákem
24. květen 2009 - Nauč se správně používat štípací sekeru Fiskars

Zdravotník Učitel

24. květen 2009 - Popiš podrobně správnou péči o chrup.
24. květen 2009 - Popiš, jak provádět v táboře zdravotní a hygienickou péči.
24. květen 2009 - Popiš, jak na táboře zabezpečit potraviny, jak vybudovat latrínu, co s odpadky.
24. květen 2009 - Znej vybavení lékárničky, její použití, léčbu horečnatých onemocnění, sám si pořiď svou malou lékárničku.
24. květen 2009 - Znej proti-šoková opatření, stabilizovanou polohu, způsoby transportu zraněného. Znej telefonní čísla 150, 155, 158.
24. květen 2009 - Předveď první pomoc při podvrknutí, omrzlině, popálenině a úrazu elektrickým proudem.
24. květen 2009 - Popiš či názorně předveď první pomoc při krvácení, zlomenině, úpalu, úžehu, kousnutí, otravě houbami, plynem nebo jedovatými rostlinami, hadem, hmyzem.

Zoolog UčitelMistr

20. únor 2010 - Navštiv dva chovné objekty zvířat (ovčí farma, kravín J)
20. únor 2010 - Navštiv 2 zoologické zahrady
20. únor 2010 - Chytni do ruky živou rybu.
20. únor 2010 - Ulov 3 ryby v řece a urči je.
20. únor 2010 - Poznej po zvuku 5 našich savců.
20. únor 2010 - Měj své domácí zvíře a dobře se o něj starej.
20. únor 2010 - Urči 50 savců.

Železničář UčitelMistr

21. květen 2009 - Pořiď si sbírku alespoň 25 různých železničních razítek.
21. květen 2009 - Znej alespoň 8 druhů vlakového značení.
21. květen 2009 - Znej 10 druhů lokomotiv a vlaků.
21. květen 2009 - Orientuj se v elektronických jízdních řádech (internet, informační panely)
21. květen 2009 - Vysvětli tyto znáčky: SC, EC, IC, Ex, R, Sp, Os, EN, ICE.
21. květen 2009 - Projeď se parní lokomotivou.
21. květen 2009 - Vysvětli proč průvodčí stojí ve dveřích když vlak zastavuje nebo projíždí stanicí.
21. květen 2009 - Pořiď si alespoň 5 čísel vlakového časopisu EXPRESS.
21. květen 2009 - Pořiď si suvenýr od ČD.
21. květen 2009 - Orientuj se ve vlakovém jízdním řádu.