Matěj Ledvinka - Kartáček

  • Hodnost: Hledač Cesty
  • Počet let v oddílu: 0
  • Činy: Vstoupil do Hvězdy Severu 3.9.2020

Akce s oddílem:

3. Příměstský tábor (9.-13.8.), Brigáda na letním tábořišti (26.6.), Závěrečný slavnostní oheň (28.-30.5.), Jungle park - nepovinná (15.5.), Čtvrtstoletí oddílu u Supa - povinná (30.4.-2.5.), Zahajovací akce v Chýši - předplacená (2.-4.10.), Klanovky 2020