Martin Weigel - Kanystr

  • Hodnost: Vanata
  • Počet let v oddílu: 4
  • Činy: Vstoupil do Hvězdy Severu 5. 9. 2017

Akce s oddílem:

Dobývání hradu Ronov (13.11.), 23. letní tábor oddílu - povinná (3.-17.7.), Závěrečný slavnostní oheň (28.-30.5.), Jungle park - nepovinná (15.5.), Zahajovací akce v Chýši - předplacená (2.-4.10.), Klanovky 2020, 7.-9.2. 2020 - Víkendovka (předplacená) , 13.-15.12. - Vánoční nadílka v Březí (předplacená) , 9.11. - Pokladovka na hrad Blansek (předplacená) , 18.-20.10. 2019 - 66. sněm u Alíka (přeplacená) , 27.-29.9. - Zahajovací akce Opatov (předplacená) , 8. - 10. 3. 2019 - Adaptační kurz - (megapovinné), 9. - 11. 11. 2018 - 62. Sněm (placená) , 20. - 21. 10. - Puťák pro mladší i starší (nepovinná), 23. 6. - Stavěčka letního tábora , 13.5. - Jungle park (povinná) , 14. 4. - Bitva na Sršních pláních (povinná), 16-18.2. - Víkendovka v Chýši (povinná) , 15.-17.12. - Vánoční nadílka (předplacená) , 24. 11. Rodičovská akce u vína - termín č. 2, 13.-15.10. - Sněm ČMVR (předplacená)