Martin Krchák - Márfy

  • Hodnost: Wakišaka
  • Oddílová funkce: Náčelník
  • Počet let v oddílu: 15
  • Činy: Držitel (čtvrtý stupeň)
    Odborné vzdělání: Zkouška vedoucí oddílu, Zkouška hlavního vedoucího tábora, Zdravotník zotavovacích akcí

Akce s oddílem:

9. - 11. 11. 2018 - 62. Sněm (placená) , 20. - 21. 10. - Puťák pro mladší i starší (nepovinná), 6. 10. - Vaření v přírodě (placená), 21 - 23. 9.2018 - Víkend v Opatově (placená) , 15. 9. 2018 - Erbovní slavnosti (nepovinná), 4. 9. 2018 - Zahajovačka (placená) , 52. sněm (12.-14.2.) - přeplacená akce , 11.1.2014 (sobota) - Orientační závod Silůvky , Vltava 2011, Salza 2011, Zimní tábor v týpí 2011, Tábor Řeky 2010, Vltava 2010, Tábor Překvapení 2009, Sázava 2009, Tábor Zlaté horečky 2008, Tábor Naděje 2007, Vltava 2006

Přijímací zkouška
13. říjen 2008 - Klubovna
13. říjen 2008 - Civilizace
13. říjen 2008 - Příroda
13. říjen 2008 - Sport
Cesta Země
Cesta Vody
Cesta Vzduchu
Cesta Ohně
Výzvy
12. září 2009 - Zdolej vysokou lanovou lávku
Mistrovství

*Mimořádné mistrovství: Malý ŠTÍT HVĚZDY SEVERU (Condor)

1. duben 2009 - Buď držitelem Žlutého kvítku či prvního stupně Březového lísku.
1. duben 2009 - Buď nejméně třikrát Mužem sněmu nebo tři BOMS veď
1. duben 2009 - Slož slib Hvězdy Severu.

Atlet

23. srpen 2010 - Trojskok.
23. srpen 2010 - Skok do výšky.
23. srpen 2010 - Skok z místa.
1. duben 2009 - Skok do dálky.

Cestovatel

12. září 2009 - Nacestuj autobusem do 12-ti let 150, 13-15 let 300 a 16 a více let 450 na výpravách.
12. září 2009 - Nacestuj vlakem do 12-ti let 500, 13-15 let 750 a 16 a více let 1000 km na výpravách.
12. září 2009 - Prokaž, že znáš 12 let 30, 13 let 35, 14 let 40, 15 a více let - 50 značek užívaných na turistických mapách.
12. září 2009 - Ujdi na výpravách do 12-ti let 100, 13-15 let 150 a 16 a více let 200 km.
1. duben 2009 - Orientuj se ve vlakovém jízdním řádu.

Desetibojař

23. srpen 2010 - Udělej bez odpočinku kliky
1. duben 2009 - Udělej 40 břišních shybů.
1. duben 2009 - Udělej bez odpočinku 10 perfektních shybů.
1. duben 2009 - Šplh po laně 360 cm.

Etik

9. říjen 2009 - Na výpravách má své osobní věci vždy v pořádku, uklizené a srovnané.
12. září 2009 - Umí uvítat hosty doma, v klubovně i na táboře.
12. září 2009 - Poučí o základech společenského chování členy své družiny.
12. září 2009 - Zná základní pravidla společenského chování a odpovídajícím způsobem jedná v RODINĚ, ODDÍLE a ve SPOLEČNOSTI.
1. duben 2009 - Zná alespoň čtyři společenské hry pro děti a umí zabavit družinu na hodinu.

Hudebník

1. duben 2009 - Vyrob hudební nástroj.

Hvězdář

23. srpen 2010 - Vysvětli pojmy: asteroid, meteorit, meteoroid, meteor.
23. srpen 2010 - Popiš ostatním vznik a zánik hvězd.
23. srpen 2010 - Popiš před ostatními vznik sluneční soustavy.
23. srpen 2010 - Vysvětli zatmění slunce a měsíce.
1. duben 2009 - Znej naši planetární soustavu.

Indiánský řemeslník

23. srpen 2010 - Udělej maketu medvěda nebo jelena pro lukostřelbu.
9. říjen 2009 - Vyrob tři šípy a luk s dostřelem: 10 let-15 m, 11 let-20 m, 12 let-30 m, 13 let-40 m, 14 let-50 m, 15 let-60 m, 16 a více let-75 m. Střílet musíš sám.
1. duben 2009 - Splň JEDNU z těchto podmínek: vyrob si indiánský korálkový stav a ušij si na něm korálkový pásek, vykorálkuj rozetu s alespoň pěti kruhy, vykorálkuj pás alespoň 3x20 cm.
1. duben 2009 - Správným postupem vyrob luk a 2 šípy

Klubař UčitelMistr

9. říjen 2009 - Připrav někoho ke splnění Přijímací zkoušky.
12. září 2009 - Alespoň po dva měsíce se starej v klubovně o oznamovatel své družiny.
12. září 2009 - Prokaž znalost 50-ti her, polovinu z nich prakticky předveď.
12. září 2009 - Uspořádej nebo se aktivně zúčastni přípravy celodenního programu nejen pro náš klub.
12. září 2009 - Buď 1. v bodování v nějakém měsíci.
12. září 2009 - Připrav Chompátek nebo celou schůzku
21. srpen 2009 - Vyprávěj 5 dobrých povídek při různých příležitostech, každou alespoň 10 min dlouhou.
1. duben 2009 - Po 2 měsíce choď do klubovny i mimo schůzky a povinné akce.
1. duben 2009 - Pořiď si kroj a nos ho na sobě na výpravách a jiných větších akcích svého klubu.
1. duben 2009 - Dosáhni ve 3 měsících, které nemusí být po sobě, 100% docházky.
1. duben 2009 - Zúčastni se třech velkých výpravy oddílu (putováni, řeky, celotýdenní akce, tábor)
1. duben 2009 - Připrav si program na schůzku.

Kožedělník

12. září 2009 - Znej základní nástroje k práci z kůží.

Kuchař

12. září 2009 - Ukaţ, ţe umíš: oloupat cibuli a nakrájet na kostičky, rovně ukrojit chléb a namazat máslem.
12. září 2009 - Udělej dobré ohniště z kamenů, dřeva nebo hlíny.

Literát

23. srpen 2010 - Zapiš do kroniky 5 podniků pravopisně a gramaticky správně vzhledem k tvému věku.
1. duben 2009 - Přečti dvě sci-fi nebo fantasy knihy a pověz o nich něco ostatním.

Modelář

12. září 2009 - Navštíví technické muzeum
12. září 2009 - Vyřež a správně označ hrací kostku.

Obránce

1. duben 2009 - Ukaž, že umíš dokonale nabrousit větší nůž
1. duben 2009 - Zabij 3 mouchy (nebo komáry). Ukaž zápisky

Praktický život

12. září 2009 - Přelep si ho průhlednou lepící páskou
12. září 2009 - Vyplň si na třetí straně zápisníku všechny povinné údaje.
12. září 2009 - Vybarvi si titulní stránku zápisníku

Programátor UčitelMistr

23. srpen 2010 - Znej historii počítačů.
23. srpen 2010 - Vytvoří pro oddíl na počítači diplomy, dekrety, bodovací tabulky aj.
23. srpen 2010 - Umí ovládat tiskárnu, tisknout z jednotlivých
1. duben 2009 - Umí pracovat s některým kreslícím programem
1. duben 2009 - Umí pracovat se soubory a adresáři (vytvořit, kopírovat, odstranit, přejmenovat, prohlížet, obnovit aj.)
1. duben 2009 - Zná nebezpečí počítačových virů, jejich druhy. Jak se šíří a jak se proti nim chránit.
1. duben 2009 - Víc co je operační systém, umí se orientovat v některém OS (ms-dos, windows).
1. duben 2009 - Vysvětli způsob zálohování dat, rozdíl mezi CD-R, CD-RW, DVD – zná velikost těchto médií, umí použít vypalovací program, formátovat přenosná zařízení a zajistit proti zápisu.
1. duben 2009 - Vysvětli rozdíl mezi HW a SW.
1. duben 2009 - Umí pracovat s textovými editory (poznámkový blok, Word), zná základy práce s tabulkovým programem (Excel).
1. duben 2009 - Zná princip funkce počítače. Ví co jsou vstupní a výstupní zařízení a umí je stručně popsat. (HW).
1. duben 2009 - Umí spustit počítač, spustit libovolný program, restartovat počítač, ukončit práci. Umí pracovat s myší a klávesnicí.

Rádce UčitelMistr

12. září 2009 - Zdokonal se v některé tábornické dovednosti
12. září 2009 - Splň si jedno mistrovství z oblasti přírody nebo tábornictví.
12. září 2009 - Dokupuj po jeden měsíc kancelářské a jiné potřeby do klubovny.
12. září 2009 - Nauč se v klubovně pracovat s následujícími přístroji: hifi – věž, kopírka, oprava protíkající toalety atd.
12. září 2009 - Při sestavování kalendária akcí navrhni alespoň pět zajímavých míst, kam by oddíl mohl vyjet.
12. září 2009 - Nauč družinu nové dovednosti a uspořádej v ní soutěž
12. září 2009 - Znej, které věci jsou povinné na vícedenní výpravu a sbal si věci do sedmi minut!
12. září 2009 - Připrav si pečlivě program na jednodenní výpravu.
12. září 2009 - Veď zcela sám dvě družinové schůzky (kvalitně, posuzuje rádce)

Řemeslník

12. září 2009 - Nabrus dokonale sekeru, nůž, pilu z tvrdé oceli.
12. září 2009 - Zhotov se sololitu, dřevo třísky apod. dobrý štít na souboje papírovými míčky. Pestře ho namaluj.
1. duben 2009 - Vydlabej ze dřeva nádobku na pití a lžíci, nebo vidličku, nebo vařečku.

Sportovec

1. duben 2009 - Chůze 1 hodinu

Sprinter

1. duben 2009 - Běh na 100 m

Stavitel tábořiště Učitel

12. září 2009 - Postav alespoň jeden Slavnostní oheň
12. září 2009 - Vyhlub indiánskou studnu a získej pitnou vodu tam, kde je silně znečištěna.
12. září 2009 - Postav s nanejvýš dvěma pomocníky slavnostní oheň a znej jejich základní druhy.
12. září 2009 - Postav 3 přístřešky
12. září 2009 - Znej zásady výběru a uspořádání tábořiště.
12. září 2009 - Veď stavbu tý-pí se dvěma pomocníky.

Střelec

12. září 2009 - Vyrob maketu bizon, jelena,medvěda nebo terč na luk

Táborník

12. září 2009 - Připrav sám bez nádobí chutné maso a přílohu.
12. září 2009 - Ovládej práci s buzolou

Tříletá služba

12. září 2009 - Připrav tři nováčky k přijetí na Poradním ohni.
12. září 2009 - Splň podmínku absolutního Stovkaře.
12. září 2009 - Dodržuje ve svém životě zásady Bobří stopy.
12. září 2009 - V deseti měsících, které nemusí jít po sobě, nevynechej jedinou akci svého oddílu.
12. září 2009 - Buď nejméně tři roky aktivním a platným členem Hvězdy Severu.
1. duben 2009 - Zúčastni se dvou letních a jednoho zimního tábora nebo tří letních táborů
1. duben 2009 - Zúčastni se nejméně deseti Poradních ohňů.

Vodák Učitel

12. září 2009 - Ovládej pádlování, kormidlování a veslování
12. září 2009 - Nauč někoho jezdit na lodi.
12. září 2009 - Najeď na lodi: do 13-ti let 150 km, od 14-ti let 300 km.
12. září 2009 - Ovládej pádlování
12. září 2009 - Doveď používat vodáckou mapu a průvodce.
1. duben 2009 - Řiď člun i šlajsnou, znej prakticky způsoby její překonání.

Zálesák

1. duben 2009 - Nauč se správně používat štípací sekeru Fiskars

Zdravotník

23. srpen 2010 - Popiš či názorně předveď první pomoc při krvácení, zlomenině, úpalu, úžehu, kousnutí, otravě houbami, plynem nebo jedovatými rostlinami, hadem, hmyzem.
23. srpen 2010 - Znej proti-šoková opatření, stabilizovanou polohu, způsoby transportu zraněného. Znej telefonní čísla 150, 155, 158.
23. srpen 2010 - Předveď první pomoc při podvrknutí, omrzlině, popálenině a úrazu elektrickým proudem.

Zoolog

1. duben 2009 - Poznej po zvuku 5 našich savců.
1. duben 2009 - Měj své domácí zvíře a dobře se o něj starej.
1. duben 2009 - Urči 50 savců.

Železničář

1. duben 2009 - Orientuj se ve vlakovém jízdním řádu.