Lenka Křížová - Lejdy San

  • Hodnost: Wakišaka
  • Oddílová funkce: Paní kuchařka
  • Počet let v oddílu: 11
  • Činy: Držitelka (druhý stupeň)
    Odborné vzdělání: Potravinářský průkaz

Akce s oddílem:

Jarní prázdniny -časově omezeno (6.-11.3.), Vánoční nadílka ve Chýši - povinná (17.-19.12.), Víkendovka ve Stáji - povinná (10.-12.9.), 23. letní tábor oddílu - povinná (3.-17.7.), Brigáda na letním tábořišti (26.6.), Závěrečný slavnostní oheň (28.-30.5.), Čtvrtstoletí oddílu u Supa - povinná (30.4.-2.5.), Zahajovací akce v Chýši - předplacená (2.-4.10.), 22. Letní tábor Bahna 2020, 27.-28.6.2020 - Stavěčka tábora s rodiči (nepovinná) , 30.5.2020 - Vyvrcholení celoroční dlouhodobé hry u Supa , 16.-21.2.2020 - Jarní tábor HS (chata Severka) , 7.-9.2. 2020 - Víkendovka (předplacená) , 29. 6. - 13. 7. 2019 - 21. letní tábor v týpí , 31. 5. -2. 6. 2019 - 64. sněm u Supa (placená) , 30. 4. - Pálení čarodějnic (akce pro všechny), 13. - 14. 4. 2019 - Klanové výpravy (placená) , 8. - 10. 3. 2019 - Adaptační kurz - (megapovinné), 7. - 9. 12. 2018 - Vánoční nadílka (placená), 24. 11. - Pouštění draků (nepovinná), 9. - 11. 11. 2018 - 62. Sněm (placená) , 21 - 23. 9.2018 - Víkend v Opatově (placená) , 15. 9. 2018 - Erbovní slavnosti (nepovinná), 1. - 14. 7. Letní tábor oddílu 2018, 16.6. - 60. Sněm (povinná) , 17. 3. - Vaření v přírodě pro členy (povinná) , 3. 3. - Indiánský den v Zábřehu (Aki, vedení) , 16-18.2. - Víkendovka v Chýši (povinná) , 15.-17.12. - Vánoční nadílka (předplacená) , 13.-15.10. - Sněm ČMVR (předplacená) , 16. 9. - Učinkování na 26. Erbovních slavnostech, Oddílová voda 2017, 1. – 14. 7. - Letní tábor ve Sp. Zemi , 24. 6. - Brigáda na tábořišti -nepovinná , 9.-11.6. - Brigáda ve Stříbrných horách , 2. – 4. 6. - 57. sněm na SUPU - předplacená , 3. - 5. 3. - 56. sněm v Opatově - předplacená , 21.1. - Řádění v tělocvičně - předplacená , 16.-18.12. - Vánoční nadílka v Chýši - předplacená , 55. Sněm - předplacená, 30.9.-2.10. - zahajovačka OPATOV - předplacená, 17.9. - Erbovní slavnosti - nepovinná , Oddílová voda (1.-5.8.) - nepovinná , 53. Sněm (3.-5.6.) - předplacená akce , Předsněmovní odpoledne (22.5.) - nepovinná akce, STĚHOVÁNÍÍ!!! (13. nebo 14. 5.), Oslava 20. výročí (15.-17.4.) - předplacená akce, 52. sněm (12.-14.2.) - přeplacená akce , Vánoční nadílka v Chýši (11.-13.12.) - Povinná , 51. sněm na ČMVR (27.-29.11.) - Povinná, Víkendovka OPATOV (26.-28.9.) - Povinná, Erbovní slavnosti (19.9.) - Nepovinná, 20. letní tábor oddílu ve Spálené zemi (27. 6. - 11. 7.), Zakončovací dvoudenní akce (6.-7.6.) , 48. sněm v Chýši (6. - 8. 2.), Vánoční nadílka oddílu (19.12.), 47. sněm oddílu na ČMVR (21. - 23. 11.), Zahajovací akce oddílu do Opatova (19. - 21. 9.), 15. Letní tábor (5.-19.7.) - předplacená, 46. sněm oddílu (15.6.) - předplacená, Sjíždění řeky (9.-11.5.) - dobrovolná , Víkendová dobrovolná akce (sobota 12.4.) , Jarní tábor s Hvězdou Severu (17. - 21. 2. 2014), Pátek 20. 12. (pátek) - Vánoční nadílka oddílu, 44. Sněm na ČMVR, Povinná výprava - 20.-22. září (pá-ne) Zahajovací akce do chalupy Chýše , Vltava 2011, Salza 2011

Přijímací zkouška
Cesta Země
Cesta Vody
Cesta Vzduchu
Cesta Ohně
Výzvy
17. září 2011 - Navštiv 5 zahraničních států
17. září 2011 - Putuj k moři a vykoupej se v něm
Mistrovství

Botanik UčitelMistr

17. září 2011 - Nakresli alespoň 7 druhů květin.
17. září 2011 - Znej 4 druhy obilí.
17. září 2011 - Zhotov sbírku 25 fotografií rostlin.
17. září 2011 - Najdi a urči 7 druhů travin.
17. září 2011 - Najdi a urči 10 druhů keřů.
17. září 2011 - Najdi a urči 20 druhů stromů.
17. září 2011 - Najdi a urči 35 druhů květin.
17. září 2011 - Ke splnění této zkoušky je třeba znát: 20 květin, 15 stromů, 6 keřů, 15 hub či jiných výtrusných rostlin.

Cestovatel

17. září 2011 - Orientuj se ve vlakovém jízdním řádu.

Cyklista

17. září 2011 - Znej dopravní předpisy.
17. září 2011 - Znej dopravní značky.

Entomolog

17. září 2011 - Zneškodni dohromady 30 much, komárů, molů nebo vinných mušek.
17. září 2011 - Pořiď kvalitní snímky 5 druhů pavoučích sítí.

Etik UčitelMistr

2. březen 2013 - Zná základní pravidla při stolování: doma a na výpravách.
2. březen 2013 - Umí jednat vhodným způsobem s učiteli při náborech ve škole nebo při vyřizování jakýchkoli záležitostí.
2. březen 2013 - Umí uvítat hosty doma, v klubovně i na táboře.
2. březen 2013 - Poučí o základech společenského chování členy své družiny.
2. březen 2013 - Po veškerém jídle umyje po sobě svoje nádobí (doma, na výpravě, v klubovně)
2. březen 2013 - Zná základní pravidla společenského chování a odpovídajícím způsobem jedná v RODINĚ, ODDÍLE a ve SPOLEČNOSTI.
2. březen 2013 - Na výpravách má své osobní věci vždy v pořádku, uklizené a srovnané.

Fotograf

17. červen 2013 - Navštíví výstavu s fotografickou tématikou.
2. březen 2013 - Zachytí fotografiemi alespoň čtvrt roku činnosti oddílu.
17. září 2011 - Zachytí fotografiemi alespoň čtvrt roku činnosti oddílu
17. září 2011 - Umí fotografovat s: automatickým i ručním fotoaparátem.
17. září 2011 - Předloží alespoň 30 snímků z akčními záběry z výprav.
17. září 2011 - Má vlastní nebo půjčený přístroj a dovede ho použít.

Horal

17. září 2011 - Nachoď celkem 100 km po horách nad 1000 m.

Indiánský řemeslník

17. září 2011 - Vyrob si válečnou košili
17. září 2011 - Vyrob si indiánský kroj – bederní roušku a válečnou košili nebo obřadní roucho.

Klubař

17. září 2011 - Zúčastni se třech velkých výpravy oddílu (putováni, řeky, celotýdenní akce, tábor)

Kožedělník

2. březen 2013 - Vyrob koženou kapsu na osobní věci nebo pouzdro na brýle.

Kuchař Učitel

2. březen 2013 - Upeč 5 placek, které nahradí chléb, např. indiánské placky.
2. březen 2013 - Upeč 4 druhy vánočního cukroví.
2. březen 2013 - Udělej dobré ohniště z kamenů, dřeva nebo hlíny.
1. říjen 2011 - Upeč chleba
17. září 2011 - Ukaž že umíš: oloupat cibuli a nakrájet na kostičky, rovně ukrojit chléb a namazat máslem.
17. září 2011 - Na táboře 1 den myj bez říkání nádobí za celou sluţbu
17. září 2011 - Nauč někoho vařit na táboře (pro větší počet lidí) a sám zde několik jídel uvař.
17. září 2011 - Znáš recept na 2 pomazánky, 3 omáčky.
17. září 2011 - Uvař do 12-ti let - 5 druhů, 13 a více let - 10 druhů jídel.

Modelář

2. březen 2013 - Zná nejčastěji používané pomůcky při výrobě modelů
13. únor 2012 - Připrav alespoň jednoho člena ke splnění tohoto Mistrovství
13. únor 2012 - Vyrob pět modelů z papíru (origami).

Ochranář

17. září 2011 - Navštiv jeden NP a šest CHKO.
17. září 2011 - Zasaď 3 stromky a starej se o ně podle svých možností.

Ornitolog Učitel

4. červen 2020 - Urči 20 našich ptáků.
4. červen 2020 - Najdi v přírodě 5 druhů ptačího peří.
4. červen 2020 - Udělej a umísti ptačí koupadlo.
4. červen 2020 - Napiš pojednání alespoň o 500 slovech o životě některého ptáka žijícího v našich krajích, jehož dobře znáš. Uveď všechny konkrétní podrobnosti o jeho životě.
17. září 2011 - Najdi v přírodě 5 druhů ptačího peří.
17. září 2011 - Napiš pojednání alespoň o 500 slovech o životě některého ptáka žijícího v našich krajích, jehož dobře znáš. Uveď všechny konkrétní podrobnosti o jeho životě.

Plavec UčitelMistr

29. květen 2016 - Uplav 50m jen rukama, poté 50m jen nohama.
29. květen 2016 - Skoč oblečený do vody, vyseč se na hloubce a uplav daný limit.
17. září 2011 - Uplav 1km bez zastávky.
17. září 2011 - Šlapej vodu: pod 10 let 15 sec, 10 let 30 sec, 11 let 1, 12-ti let 2, 13-14 let 3 a 15 a více let 4 min.
17. září 2011 - Skoč oblečený do vody, vyseč se na hloubce a uplav daný limit.
17. září 2011 - Nauč neplavce plavat. Musí uplavat alespoň 50 metrů.
17. září 2011 - Předveď 3 plavecké styly, každý alespoň na 50m.
17. září 2011 - Uplav 50m jen rukama, poté 50m jen nohama.

Posel

17. září 2011 - Uplav 500 metrů.

Praktický život

17. září 2011 - Přelep si ho průhlednou lepící páskou
17. září 2011 - Vyplň si na třetí straně zápisníku všechny povinné údaje.
17. září 2011 - Vybarvi si titulní stránku zápisníku

Programátor UčitelMistr

17. září 2011 - Zná princip funkce počítače. Ví co jsou vstupní a výstupní zařízení a umí je stručně popsat. (HW).
17. září 2011 - Vytvoří pro oddíl na počítači diplomy, dekrety, bodovací tabulky aj.
17. září 2011 - Umí ovládat tiskárnu, tisknout z jednotlivých
17. září 2011 - Zná oddílové webové stránky Hvězdy Severu, SPJF, A-TOMu a aktivně je navštěvuje.
17. září 2011 - Umí pracovat se soubory a adresáři (vytvořit, kopírovat, odstranit, přejmenovat, prohlížet, obnovit aj.)
17. září 2011 - Vysvětli rozdíl mezi HW a SW.
17. září 2011 - Umí pracovat s textovými editory (poznámkový blok, Word), zná základy práce s tabulkovým programem (Excel).
17. září 2011 - Umí spustit počítač, spustit libovolný program, restartovat počítač, ukončit práci. Umí pracovat s myší a klávesnicí.

Rybář

2. březen 2013 - Vytvoř doma sám akvárium o minimálním objemu 40cm3. Chovej v něm alespoň 4 rybky po dobu nejméně 6 měsíců. Veškerou péči prováděj sám (mladší 13 let smějí využít pomoci další osoby při čištění akvária).
17. září 2011 - Dokaž správně vykuchat rybu, a očistit ji. Sám ji nalož, tepelně zpracuj a sněz.

Výtvarník

28. září 2011 - Ilustruj alespoň deset zápisů v kronice, nebo jedno číslo časopisu.
17. září 2011 - Pořiď 10 kvalitních snímků hmyzu.
17. září 2011 - Pořiď 15 kvalitních snímků rostlin, aby bylo možno rozeznat druh.
17. září 2011 - Znej tři batikovací způsoby a vyrob jednu batiku.

Zálesák

29. květen 2016 - Postav 2x stan, když je to potřeba.
17. září 2011 - Zašij kvalitně větší poškození oděvu či stanu.
17. září 2011 - Spi venku: 12 let 30, 13 let 50, 14 let 70, 15 let 100 a 16 a více let 130 dní venku, z toho alespoň čtvrtinu pod širákem.
17. září 2011 - Přespi 30 nocí pod širákem
17. září 2011 - Foto-dokumentuj vícedenní výpravu oddílu.
17. září 2011 - Postav 2x stan, když je to potřeba.

Zoolog

2. březen 2013 - Urči 50 savců.
17. září 2011 - Navštiv dva chovné objekty zvířat (ovčí farma, kravín J)
17. září 2011 - Navštiv 2 zoologické zahrady

Železničář Učitel

17. září 2011 - Znej 10 druhů lokomotiv a vlaků.
17. září 2011 - Pořiď si suvenýr od ČD.
17. září 2011 - Vysvětli proč průvodčí stojí ve dveřích když vlak zastavuje nebo projíždí stanicí.
17. září 2011 - Orientuj se v elektronických jízdních řádech (internet, informační panely)
17. září 2011 - Projeď se parní lokomotivou.
17. září 2011 - Vysvětli tyto znáčky: SC, EC, IC, Ex, R, Sp, Os, EN, ICE.
17. září 2011 - Orientuj se ve vlakovém jízdním řádu.