Jan Hlava - Jánošík

  • Počet let v oddílu: 1

Akce s oddílem:

23. letní tábor oddílu - povinná (3.-17.7.), Brigáda na letním tábořišti (26.6.), Závěrečný slavnostní oheň (28.-30.5.), Jungle park - nepovinná (15.5.), Zahajovací akce v Chýši - předplacená (2.-4.10.), 7.-8.3. Klanovka Orlů (předplacená)