Martin Zbahna - Hřebík

  • Hodnost: Wakišaka
  • Počet let v oddílu: 12
  • Činy: Držitel březového lístku a žlutého kvítku
    Roku 2015 se stal Ohnivcem kmene
    Odborné vzdělání: Zkouška hlavního vedoucího tábora

Akce s oddílem:

21 - 23. 9.2018 - Víkend v Opatově (placená) , 16.6. - 60. Sněm (povinná) , 24. 6. - Brigáda na tábořišti -nepovinná , 9.-11.6. - Brigáda ve Stříbrných horách , 2. – 4. 6. - 57. sněm na SUPU - předplacená , 20. 5. - 2. Titul o mistra kuchaře - předplacená , 5. – 7. 5. - Rakouská Salza - pro lvi a starší , 22. 4. - Jungle Park - nepovinná , 14.1. Zimní stopou okolo Silůvek - nepovinná, 16.-18.12. - Vánoční nadílka v Chýši - předplacená , 12.11. - Tématická jednodeňka - předplacená , 55. Sněm - předplacená, 16.10. - Herní odpoledne - nepovinná, Předtáborová brigáda (25.6.) - nepovinná , Oslava 20. výročí (15.-17.4.) - předplacená akce, Ohnivecký kurz - (11.-13.3.) - Akichitové, Běh Silůvky (9.1.) - Nepovinná, Vánoční nadílka v Chýši (11.-13.12.) - Povinná , 51. sněm na ČMVR (27.-29.11.) - Povinná, Jungle park (25.10.) - Nepovinná, Dobývání hradu (17.10.) - Povinná , 20. letní tábor oddílu ve Spálené zemi (27. 6. - 11. 7.), Předtáborová brigáda (20. 6.) , Zakončovací dvoudenní akce (6.-7.6.) , Vodácká výprava na Svratku (16. 5.), 48. sněm v Chýši (6. - 8. 2.), Orientační běh v Silůvkách (10. 1.), 3. zimní tábor v týpí 2014/2015, 47. sněm oddílu na ČMVR (21. - 23. 11.), Zahajovací akce oddílu do Opatova (19. - 21. 9.), Zahajovací schůzka celého oddílu , Sjíždění řeky (9.-11.5.) - dobrovolná , Dobývání hradu (26.4.) - předplacená, Řádění v tělocvičně , Sobota 25. 1. 2014 - Geochaching s HS - povinná akce, Orienťák na Libochůvce, Povinná výprava - 20.-22. září (pá-ne) Zahajovací akce do chalupy Chýše , Vltava 2011, Expedice Europapark 2011, Salza 2011, Tábor Řeky 2010, Vltava 2010, Tábor Překvapení 2009, Sázava 2009

Přijímací zkouška
10. březen 2009 - Sport
10. březen 2009 - Příroda
10. březen 2009 - Klubovna
10. březen 2009 - Civilizace
Cesta Země
Cesta Vody
Cesta Vzduchu
Cesta Ohně
Výzvy
15. červen 2013 - Navštiv pět zahraničních států.
15. červen 2013 - Cestuj k moři nebo oceánu a vykoupej se v něm.
15. červen 2013 - Pojede na tři brigády HS
Mistrovství

Atlet

7. březen 2013 - Skok z místa.
7. březen 2013 - Trojskok.
7. březen 2013 - Skok do dálky.
7. březen 2013 - Udělej předklon hluboký tak, že špičky tvých prstů jsou 10 cm pod úrovní chodidel.
7. březen 2013 - Vytrvalostní běh
7. březen 2013 - Udělej dokonalou hvězdu.

Cestovatel

7. březen 2013 - Veď si vandrovní knížku.
7. březen 2013 - Nacestuj autobusem do 12-ti let 150, 13-15 let 300 a 16 a více let 450 na výpravách.
7. březen 2013 - Prokaž, že znáš 12 let 30, 13 let 35, 14 let 40, 15 a více let - 50 značek užívaných na turistických mapách.
7. březen 2013 - Orientuj se ve vlakovém jízdním řádu.

Cyklista

15. červen 2013 - Najezdi na kole celkem 1000 km.
15. červen 2013 - Znej dopravní předpisy.
15. červen 2013 - Podnikni sám nebo s kamarádem dva výlety na kole a podej o nich zprávu formou zápisu na papír A5.
15. červen 2013 - Znej dopravní značky.
15. červen 2013 - Proveď nouzovou opravu duše.

Desetibojař

15. červen 2013 - Udělej 40 břišních shybů nebo 60 sedů lehů
15. červen 2013 - Udrž se ve visu obouruč 3 minuty.
15. červen 2013 - Udělej: 11 let–5, 12 let – 7, 13 let–10, 14 let–15, 15 let–20, 16 a více let–25 kliků na jedné ruce.
15. červen 2013 - Šplh po laně 360 cm (mladší 12.cti let po tyči)
7. březen 2013 - V lehu na zádech napiš bez odpočinku nohama čísla 1-15.

Herník

15. červen 2013 - Účastni se přípravy a uskutečnění boje o muže sněmu.
15. červen 2013 - Veď celou schůzku.
15. červen 2013 - Veď celou schůzku.

Horal

15. červen 2013 - Navštiv horolezeckou stěnu nebo slaň alespoň osmimetrovou skalku

Hudebník UčitelMistr

15. červen 2013 - Přednes báseň o přírodě.
15. červen 2013 - Zazpívej 3x sám před celým oddílem a sám se doprovoď.
15. červen 2013 - Vyměň struny u kytary a nalaď ji.
15. červen 2013 - Slož píseň, od 13-ti let i s vlastní melodií.
15. červen 2013 - Vyrob hudební nástroj.
15. červen 2013 - Zazpívej 3x sám před celým oddílem.
15. červen 2013 - Uspořádej soutěž ve zpěvu.
15. červen 2013 - Znej 12 oddílových či tábornických písní.
15. červen 2013 - Hraj na nějaký hudební nástroj (za každý si započítej jeden splněný úkol).

Hvězdář

15. červen 2013 - Znej naši planetární soustavu.

Klubař Učitel

15. červen 2013 - Po 2 měsíce choď do klubovny i mimo schůzky a povinné akce.
15. červen 2013 - Připrav někoho ke splnění Přijímací zkoušky.
15. červen 2013 - Pořiď si kroj a nos ho na sobě na výpravách a jiných větších akcích svého klubu.
15. červen 2013 - Buď 1. v bodování v nějakém měsíci.
15. červen 2013 - Dosáhni ve 3 měsících, které nemusí být po sobě, 100% docházky.
15. červen 2013 - Zúčastni se třech velkých výpravy oddílu (putováni, řeky, celotýdenní akce, tábor)
15. červen 2013 - Připrav si program na schůzku.

Kožedělník

15. červen 2013 - Vyrob koženou kapsu na osobní věci nebo pouzdro na brýle.

Plavec

15. červen 2013 - Potop se na dobu: 10 a níže let 20s, 11 let 25s, 12 let 30s, 13-14 let 45s, 15 a více let 60s.
15. červen 2013 -
15. červen 2013 - Uplav pod vodou: 10 a níže 3m, 11 let 5 m, 12 let 10m, 13-14 let 15m, 15 let a výše 20m.
15. červen 2013 - Předveď 3 plavecké styly, každý alespoň na 50m.

Posel

15. červen 2013 - Vyšli a přijmi: do 12-ti let 20, 13-14 let 25, 15 let 30, 16 a více let 35 znaků semaforu za min.

Praktický život UčitelMistr

17. listopad 2013 - Pravidelně si budu uklízet po jeden měsíc ve své pokoji
17. listopad 2013 - Doma nebo v oddíle opravím nebo vylepším nějakou věc (opravím si kolo, nabrousím a navoskuji lyže, natřu nábytek na chalupě, opravím oddílový vozík…)
17. listopad 2013 - Dokážu si ušetřit na věc, kterou si chci koupit
17. listopad 2013 - Podle seznamu zajistím větší nákup domů, nebo pro oddíl
17. listopad 2013 - Koupím pro družinu jízdenku na vlak nebo autobus
17. listopad 2013 - Bez dohledu dospělého dojedu na určité místo pomocí veřejné dopravy

Programátor

15. červen 2013 - Umí spustit počítač, spustit libovolný program, restartovat počítač, ukončit práci. Umí pracovat s myší a klávesnicí.

Sportovec

15. červen 2013 - Chůze 1 hodinu
15. červen 2013 - Chůze 1 km

Sprinter

15. červen 2013 - Běh na 600 m
15. červen 2013 - Běh na 1500 m
15. červen 2013 - Běh na 100 m

Stopař

15. červen 2013 - Poznej hlasy alespoň 5 zvířat

Tříletá služba

15. červen 2013 - Zúčastni se nejméně deseti Poradních ohňů.
15. červen 2013 - Buď nejméně tři roky aktivním a platným členem Hvězdy Severu.

Vodák

15. červen 2013 - Vyjeď sám na hloubku, vyskoč z lodě a vlez do ní zpět tak, aniž bys nabral vodu. Poté (od 15-ti let) na houbce vylij ze zatopeného člunu vodu.
15. červen 2013 - Najeď na lodi: do 13-ti let 150 km, od 14-ti let 300 km.
15. červen 2013 - Ovládej pádlování
15. červen 2013 - Doveď používat vodáckou mapu a průvodce.
15. červen 2013 - Řiď člun i šlajsnou, znej prakticky způsoby její překonání.

Vytrvalec

15. červen 2013 - Udrž se ve visu obouruč čtyři minuty. Pod 13 let 2 minuty
15. červen 2013 -

Železničář Učitel

15. červen 2013 - Projeď se parní lokomotivou.
15. červen 2013 - Vysvětli tyto znáčky: SC, EC, IC, Ex, R, Sp, Os, EN, ICE.
15. červen 2013 - Slož báseň či píseň na vlakové téma.
15. červen 2013 - Znej alespoň 8 druhů vlakového značení.
15. červen 2013 - Pořiď si suvenýr od ČD.
15. červen 2013 - Znej 10 druhů lokomotiv a vlaků.
15. červen 2013 - Orientuj se ve vlakovém jízdním řádu.