František Večeřa

  • Hodnost: Hledač Cesty
  • Počet let v oddílu: 0

Akce s oddílem:

Závěrečný slavnostní oheň (28.-30.5.), Jungle park - nepovinná (15.5.), Zahajovací akce v Chýši - předplacená (2.-4.10.), Klanovky 2020, Zahajovačka 2020